First Real JSC zawiera zobowiązanie inwestycyjne na kwotę 10,000,000 XNUMX XNUMX USD/VND z High West Capital Partners, LLC

First Real JSC zawiera zobowiązanie inwestycyjne na kwotę 10,000,000 XNUMX XNUMX USD/VND z High West Capital Partners, LLC

 

DA NANG, WIETNAM – FIR VN („Spółka”), dobrze znana jako First Real JSC, ma przyjemność ogłosić, że zawarła strategiczne zobowiązanie inwestycyjne z High West Capital Partners, wiodącą światową firmą inwestycyjną. Spółka posiada wiążące zobowiązanie ze strony High West do wypłaty kwoty 10,000,000 36 2024 USD w oparciu o potrzeby Spółki w zakresie przepływów pieniężnych w ciągu następnych XNUMX miesięcy. Niniejsza Umowa pozwala Spółce kontrolować kwotę, termin i minimalną cenę zakupu dowolnej inwestycji, co gwarantuje grupie elastyczność operacyjną. To zaangażowanie kapitałowe wzmocni także bilans Spółki, który będzie nadal rósł w XNUMX r.

Prezes First Real JSC, pan Tuan Nguyen, powiedział:

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni ze współpracy z High West Capital Partners. Inwestycja High West zapewnia nam elastyczność operacyjną i finansową niezbędną do generowania nowych możliwości wzrostu przy jednoczesnej maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim nas obdarzyli, i nie możemy się doczekać owocnej współpracy z nimi w nadchodzących latach”.

Partner zarządzający High West Capital Partners, pan John Hall powiedział:

„High West nie mogło być bardziej dumne z wyboru First Real JSC jako długoterminowej inwestycji do naszego portfela. Zależy nam na ścisłej i współpracy z zespołami zarządzającymi i przedsiębiorcami, którzy mogą pochwalić się historią sukcesów, takimi jak First Real JSC. Wierzymy, że połączenie naszej wiedzy branżowej, doświadczenia inwestycyjnego i wiedzy operacyjnej zapewnia High West przewagę w identyfikowaniu i tworzeniu wartości w możliwościach inwestycyjnych. Naszą strategią jest nie tylko współpraca z zarządem First Real JSC, ale także wspieranie jej działalności i wykorzystanie wszystkich zasobów naszej globalnej platformy.

O High West Capital Partners
High West Capital Partners to prywatna firma inwestycyjna skupiająca się na globalnych akcjach, sytuacjach specjalnych i finansach strukturyzowanych na ponad 20 rynkach, od Ameryki Południowej po Europę i region Azji i Pacyfiku. Podstawowym celem Kancelarii jest zapewnienie natychmiastowego finansowania firmom i Kredytobiorcom potrzebującym płynności. HWCP jest w stanie zarządzać ryzykiem właściwym dla współczesnych rynków akcji i wielu sektorów, w oparciu o unikalne połączenie doświadczenia na rynkach finansowych i własnych modeli algorytmicznych.

O First Real JSC
First Real JSC to rozwijający się deweloper z siedzibą w Da Nang City w Wietnamie. Firma została założona w 2014 roku przez grupę młodych, dynamicznych osób z pasją i uczciwością, które chcą wprowadzać innowacje i przyczyniać się do realizacji marzenia o osiedleniu się dla Wietnamczyków. Założona w pomyślnym sektorze nieruchomości, First Real zapewnia klientom wysokiej jakości produkty z zakresu nieruchomości i realizację projektów. Zostało docenione licznymi wyróżnieniami, w tym dla najlepszego dewelopera w Da Nang, 10 najlepszych inwestorów – deweloperów w Wietnamie i 10 najlepszych marek – produkty o krajowej jakości.

Kontakt dla mediów
Partnerzy z High West Capital
+ 65 3158 7420
oferty@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91, III piętro,
Wieża Eton, aleja Hysan 8.
Causeway Bay, Hongkong
https://highwestcapitalpartners.com/

Natychmiastowa wycena

Wprowadź symbol giełdowy.

Wybierz Giełdę.

Wybierz Typ zabezpieczenia.

Proszę podaj swoje imię.

Proszę podać swoje nazwisko.

Podaj swój numer telefonu.

Podaj swój adres e-mail.

Wprowadź lub wybierz łączną liczbę posiadanych udziałów.

Wprowadź lub wybierz żądaną kwotę pożyczki, której szukasz.

Proszę wybrać Cel pożyczki.

Wybierz, czy jesteś urzędnikiem/dyrektorem.

Spółka High West Capital Partners, LLC może oferować określone informacje wyłącznie osobom będącym „Akredytowanymi inwestorami” i/lub „Kwalifikowanymi klientami”, zgodnie z definicją tych terminów w obowiązujących federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Aby zostać „Inwestorem Akredytowanym” i/lub „Klientem Kwalifikowanym”, musisz spełniać kryteria określone w JEDNEJ LUB WIĘCEJ z następujących kategorii/akapitów o numerach 1-20 poniżej.

Firma High West Capital Partners, LLC nie może udzielić Państwu żadnych informacji dotyczących swoich programów pożyczkowych ani produktów inwestycyjnych, jeśli nie spełnicie Państwo jednego lub więcej z poniższych kryteriów. Ponadto obcokrajowcy, którzy mogą być zwolnieni z obowiązku kwalifikowania się jako inwestor akredytowany w USA, w dalszym ciągu muszą spełniać ustalone kryteria, zgodnie z wewnętrznymi zasadami udzielania pożyczek High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC nie będzie udzielać informacji ani udzielać pożyczek żadnej osobie i/lub podmiotowi, który nie spełnia jednego lub więcej z następujących kryteriów:

1) Osoba fizyczna o wartości netto przekraczającej 1.0 miliona dolarów. Osoba fizyczna (nie podmiot), której majątek netto lub wspólny majątek netto z małżonkiem w momencie zakupu przekracza 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (Przy obliczaniu wartości netto możesz uwzględnić swój kapitał własny w majątku osobistym i nieruchomościach, w tym główne miejsce zamieszkania, środki pieniężne, inwestycje krótkoterminowe, akcje i papiery wartościowe. Uwzględnienie kapitału własnego w majątku osobistym i nieruchomościach powinno opierać się na godziwej wartość rynkowa takiej nieruchomości pomniejszona o dług zabezpieczony taką nieruchomością.)

2) Osoba fizyczna posiadająca roczny dochód wynoszący 200,000 200,000 USD. Osoba fizyczna (nie podmiot), która osiągnęła indywidualny dochód przekraczający XNUMX XNUMX USD w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

3) Osoba fizyczna posiadająca łączny dochód roczny wynoszący 300,000 300,000 USD. Osoba fizyczna (niebędąca osobą prawną), która w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych osiągnęła wspólny dochód ze swoim małżonkiem w wysokości przekraczającej XNUMX XNUMX USD i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

4) Korporacje lub spółki osobowe. Korporacja, spółka osobowa lub podobny podmiot, który posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów i nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów w korporacji lub spółce osobowej.

5) Odwołalne zaufanie. Trust, który może zostać odwołany przez jego fundatorów i którego każdy z fundatorów jest Akredytowanym Inwestorem zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

6) Nieodwołalne zaufanie. Fundusz powierniczy (inny niż plan ERISA), który (a) nie może zostać odwołany przez jego fundatorów, (b) posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów, (c) nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów oraz (d ) jest kierowany przez osobę posiadającą taką wiedzę i doświadczenie w sprawach finansowych i biznesowych, że osoba ta jest w stanie ocenić zasadność i ryzyko inwestycji w Trust.

7) IRA lub podobny plan świadczeń. Program świadczeń IRA, Keogh lub podobny program świadczeń obejmujący tylko jedną osobę fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

8) Konto w Programie Świadczeń Pracowniczych Kierowanych przez Uczestnika. Program świadczeń pracowniczych kierowany do uczestnika, inwestujący pod kierunkiem i na rachunek uczestnika będącego inwestorem akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

9) Inny Plan ERISA. Program świadczeń pracowniczych w rozumieniu tytułu I ustawy ERISA, inny niż program kierowany do uczestników, o sumie aktywów przekraczającej 5 mln USD lub w przypadku którego decyzje inwestycyjne (w tym decyzja o zakupie odsetek) podejmowane są przez bank zarejestrowany doradca inwestycyjny, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa lub firma ubezpieczeniowa.

10) Rządowy Program Świadczeń. Plan ustanowiony i utrzymywany przez stan, gminę lub jakąkolwiek agencję stanu lub gminy na rzecz swoich pracowników, którego łączne aktywa przekraczają 5 milionów dolarów.

11) Podmiot non-profit. Organizacja opisana w artykule 501(c)(3) Kodeksu podatkowego, z późniejszymi zmianami, posiadająca aktywa ogółem przekraczające 5 milionów dolarów (w tym fundusze na życie, renty i dożywotnie), jak wynika z najnowszego zbadanego sprawozdania finansowego organizacji .

12) Bank w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 2 Ustawy o papierach wartościowych (działający na własny rachunek lub w charakterze powiernika).

13) Stowarzyszenie oszczędnościowo-pożyczkowe lub podobna instytucja w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 5 lit. A) Ustawy o papierach wartościowych (niezależnie od tego, czy działa na własny rachunek, czy w charakterze powiernika).

14) Makler-dealer zarejestrowany na podstawie ustawy o giełdzie.

15) Zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o papierach wartościowych.

16) „Spółka rozwoju biznesu” w rozumieniu art. 2 lit. a) pkt 48 ustawy o spółkach inwestycyjnych.

17) Spółka inwestycyjna dla małych firm posiadająca licencję zgodnie z sekcją 301 (c) lub (d) ustawy o inwestycjach małych przedsiębiorstw z 1958 r.

18) „Prywatna spółka zajmująca się rozwojem biznesu” w rozumieniu art. 202(a)(22) Ustawy o doradcach.

19) Dyrektor wykonawczy lub dyrektor. Osoba fizyczna będąca członkiem zarządu, dyrektorem lub komplementariuszem Spółki lub Komplementariusza i będąca Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

20) Podmiot będący w całości własnością Akredytowanych Inwestorów. Korporacja, spółka osobowa, prywatna spółka inwestycyjna lub podobny podmiot, którego każdy właściciel kapitału jest osobą fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

Przeczytaj powyższą informację i zaznacz poniższe pole, aby kontynuować.

Singapur

+ 65 3105 1295

Tajwan

Już wkrótce!

Hongkong

R91, III piętro,
Wieża Eton, aleja Hysan 8.
Causeway Bay, Hongkong
+ 852 3002 4462

Pokrycie rynku