Jeden z największych na świecie niezależnych pożyczkodawców opartych na papierach wartościowych

High West Capital Partners to wiodąca prywatna firma inwestycyjna, której działalność obejmuje obecnie cały świat, ale jej siedziba znajduje się głównie w regionie Azji i Pacyfiku, w tym w Hongkongu i Singapurze.

HWCP organizuje i dostarcza rozwiązania w zakresie płynności dla spółek prywatnych i publicznych, akcjonariuszy i osób fizycznych na całym świecie. Dzięki zespołowi doświadczonych weteranów rynku w połączeniu z ilościowym procesem inwestycyjnym oraz czołowym globalnym dostawcom usług, HWCP dostarcza kapitał pozwalający sprostać i pokonać korporacyjne i indywidualne przeszkody finansowe.

Początki Wysokiego Zachodu

W Hongkongu powstała firma High West Capital Partners. Nazwa High West lub Sai Ko Shan to jeden ze szczytów górskich na wyspie Hongkong, z którego roztacza się widok na środkowy Hongkong od północy, zachodni Port Wiktorii i Morze Południowochińskie. Wszystkie integralne punkty handlowe, które mają głęboką historię sukcesu Hongkongu jako światowego epicentrum finansowego.

Nasze strategie

Pożyczki bezpośrednie

Direct Lending zapewnia dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania finansowe dla spółek publicznych i osób fizycznych na całym świecie.

> Zabezpieczenie zabezpieczone aktywami
> Strukturalny instrument finansowy
> Case Studies
> Czytaj więcej

Inwestycje kapitałowe

Kładziemy nacisk na znalezienie tych pomijanych firm, które mogą generować stałe zyski w każdym środowisku, zanim ich wartość zostanie rozpoznana przez instytucje.

> Rozwiązania specjalne
> Czytaj więcej

Private Equity

Działalność Private Equity koncentruje się na inwestowaniu w inwestycje alternatywne za pośrednictwem naszych partnerów Family Office.

> Czytaj więcej

Blockchain i kryptowaluta

Wykorzystujemy wiodące możliwości technologiczne tam, gdzie naszym zdaniem kryje się niezbadany dotąd wzrost.

> Czytaj więcej

Nasze podejście inwestycyjne

Co robimy

High West Capital Partners specjalizuje się w dostarczaniu niestandardowych rozwiązań w zakresie płynności inwestorom instytucjonalnym, funduszom inwestycyjnym, firmom rodzinnym oraz kadrze kierowniczej i dyrektorom korporacji. Jesteśmy w stanie zapewnić innowacyjne struktury finansowania, których nasi konkurenci po prostu nie mogą zapewnić ze względu na naszą pulę długoterminowego kapitału.

Możemy ustrukturyzować produkt finansowy na dowolnym rynku w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Europie. Rozumiemy potrzeby naszych klientów i jesteśmy dumni, że możemy pracować jako zespół, aby każdy klient był w pełni zadowolony.

Nasza różnica

Różnica w High West jest wyraźna: robimy to, co mówimy, że zrobimy i zapewniamy klientom jasne i łatwe do zrozumienia opcje finansowania. Strukturalne rozwiązania finansowe nie muszą być skomplikowane, jak twierdzi wielu naszych konkurentów.

Współpracujemy z naszymi klientami, aby zrozumieć ich potrzeby, a następnie je realizujemy. Naszym celem jest wieloletnia relacja w porównaniu z jedną transakcją i gotowe.

Nasza Misja

Firma opiera się na wartościach tworzenia długoterminowych rozwiązań w zakresie wzrostu kapitału dla małych i średnich klientów na rynku poprzez zarządzanie zmiennością na rynkach w celu osiągnięcia stabilnych zysków wymaganych do bycia liderem w branży. High West specjalizuje się w ezoterycznych strukturach kapitałowych ze zróżnicowanymi inwestycjami w private equity, finanse korporacyjne i pożyczki zabezpieczone aktywami, którymi kieruje silna kadra zarządzająca posiadająca wiedzę specjalistyczną na rynkach kapitałowych.

Rozumiemy wyzwania stojące przed klientami na rynku. Nasz zespół inwestycyjny specjalizuje się w finansowaniu dostosowanym do indywidualnych potrzeb, aby osiągnąć cele naszych klientów.

Wysoki Zachód w liczbach

 

Specjaliści ds. produktów finansowych w High West Capital Partners mają ponad 35-letnie doświadczenie w zakresie produktów i rynków finansowych. Wszyscy członkowie firmy mają dobrą opinię w różnych organach nadzoru finansowego w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Europie i Azji. Dodatkowe statystyki obejmują:

Strukturalne w mln USD

Transakcje zakończone

Objęte rynki

Lata doświadczenia

Odpowiedzialne inwestowanie

 

W HWCP wierzymy w przestrzeganie zasad dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), aby zapewnić zrównoważony kapitał klientom i całemu społeczeństwu.

Nasze standardy odpowiedzialnego inwestowania skupiają się na dwóch głównych celach:

 

  • Integruj kryteria ESG z naszymi decyzjami inwestycyjnymi, aby tworzyć długoterminową wartość dla inwestorów i wspierać rozwój zrównoważonej gospodarki jako odpowiedzialny inwestor
  •  

  • Postępuj zgodnie z polityką zaangażowania ESG, aby nawiązać konstruktywny dialog z naszymi firmami i pomóc im się ulepszyć

Firma Aktualności

Centrum. Jakość. Odporność.

 

High West współpracuje z klientami w celu ustrukturyzowania kapitału odpowiadającego ich celom i wytycznym inwestycyjnym. Rozumiemy złożoność dzisiejszych rynków i dostarczamy rozwiązania, które pomagają poruszać się po wszystkich horyzontach. W High West organizujemy elastyczne finansowanie dla klientów, aby stworzyć stabilne długoterminowe warunki wzrostu i ściśle współpracujemy z zarządem i akcjonariuszami, aby osiągnąć ich cele.

Natychmiastowa wycena

Wprowadź symbol giełdowy.

Wybierz Giełdę.

Wybierz Typ zabezpieczenia.

Proszę podaj swoje imię.

Proszę podać swoje nazwisko.

Podaj swój numer telefonu.

Podaj swój adres e-mail.

Wprowadź lub wybierz łączną liczbę posiadanych udziałów.

Wprowadź lub wybierz żądaną kwotę pożyczki, której szukasz.

Proszę wybrać Cel pożyczki.

Wybierz, czy jesteś urzędnikiem/dyrektorem.

Spółka High West Capital Partners, LLC może oferować określone informacje wyłącznie osobom będącym „Akredytowanymi inwestorami” i/lub „Kwalifikowanymi klientami”, zgodnie z definicją tych terminów w obowiązujących federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Aby zostać „Inwestorem Akredytowanym” i/lub „Klientem Kwalifikowanym”, musisz spełniać kryteria określone w JEDNEJ LUB WIĘCEJ z następujących kategorii/akapitów o numerach 1-20 poniżej.

Firma High West Capital Partners, LLC nie może udzielić Państwu żadnych informacji dotyczących swoich programów pożyczkowych ani produktów inwestycyjnych, jeśli nie spełnicie Państwo jednego lub więcej z poniższych kryteriów. Ponadto obcokrajowcy, którzy mogą być zwolnieni z obowiązku kwalifikowania się jako inwestor akredytowany w USA, w dalszym ciągu muszą spełniać ustalone kryteria, zgodnie z wewnętrznymi zasadami udzielania pożyczek High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC nie będzie udzielać informacji ani udzielać pożyczek żadnej osobie i/lub podmiotowi, który nie spełnia jednego lub więcej z następujących kryteriów:

1) Osoba fizyczna o wartości netto przekraczającej 1.0 miliona dolarów. Osoba fizyczna (nie podmiot), której majątek netto lub wspólny majątek netto z małżonkiem w momencie zakupu przekracza 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (Przy obliczaniu wartości netto możesz uwzględnić swój kapitał własny w majątku osobistym i nieruchomościach, w tym główne miejsce zamieszkania, środki pieniężne, inwestycje krótkoterminowe, akcje i papiery wartościowe. Uwzględnienie kapitału własnego w majątku osobistym i nieruchomościach powinno opierać się na godziwej wartość rynkowa takiej nieruchomości pomniejszona o dług zabezpieczony taką nieruchomością.)

2) Osoba fizyczna posiadająca roczny dochód wynoszący 200,000 200,000 USD. Osoba fizyczna (nie podmiot), która osiągnęła indywidualny dochód przekraczający XNUMX XNUMX USD w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

3) Osoba fizyczna posiadająca łączny dochód roczny wynoszący 300,000 300,000 USD. Osoba fizyczna (niebędąca osobą prawną), która w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych osiągnęła wspólny dochód ze swoim małżonkiem w wysokości przekraczającej XNUMX XNUMX USD i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

4) Korporacje lub spółki osobowe. Korporacja, spółka osobowa lub podobny podmiot, który posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów i nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów w korporacji lub spółce osobowej.

5) Odwołalne zaufanie. Trust, który może zostać odwołany przez jego fundatorów i którego każdy z fundatorów jest Akredytowanym Inwestorem zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

6) Nieodwołalne zaufanie. Fundusz powierniczy (inny niż plan ERISA), który (a) nie może zostać odwołany przez jego fundatorów, (b) posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów, (c) nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów oraz (d ) jest kierowany przez osobę posiadającą taką wiedzę i doświadczenie w sprawach finansowych i biznesowych, że osoba ta jest w stanie ocenić zasadność i ryzyko inwestycji w Trust.

7) IRA lub podobny plan świadczeń. Program świadczeń IRA, Keogh lub podobny program świadczeń obejmujący tylko jedną osobę fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

8) Konto w Programie Świadczeń Pracowniczych Kierowanych przez Uczestnika. Program świadczeń pracowniczych kierowany do uczestnika, inwestujący pod kierunkiem i na rachunek uczestnika będącego inwestorem akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

9) Inny Plan ERISA. Program świadczeń pracowniczych w rozumieniu tytułu I ustawy ERISA, inny niż program kierowany do uczestników, o sumie aktywów przekraczającej 5 mln USD lub w przypadku którego decyzje inwestycyjne (w tym decyzja o zakupie odsetek) podejmowane są przez bank zarejestrowany doradca inwestycyjny, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa lub firma ubezpieczeniowa.

10) Rządowy Program Świadczeń. Plan ustanowiony i utrzymywany przez stan, gminę lub jakąkolwiek agencję stanu lub gminy na rzecz swoich pracowników, którego łączne aktywa przekraczają 5 milionów dolarów.

11) Podmiot non-profit. Organizacja opisana w artykule 501(c)(3) Kodeksu podatkowego, z późniejszymi zmianami, posiadająca aktywa ogółem przekraczające 5 milionów dolarów (w tym fundusze na życie, renty i dożywotnie), jak wynika z najnowszego zbadanego sprawozdania finansowego organizacji .

12) Bank w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 2 Ustawy o papierach wartościowych (działający na własny rachunek lub w charakterze powiernika).

13) Stowarzyszenie oszczędnościowo-pożyczkowe lub podobna instytucja w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 5 lit. A) Ustawy o papierach wartościowych (niezależnie od tego, czy działa na własny rachunek, czy w charakterze powiernika).

14) Makler-dealer zarejestrowany na podstawie ustawy o giełdzie.

15) Zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o papierach wartościowych.

16) „Spółka rozwoju biznesu” w rozumieniu art. 2 lit. a) pkt 48 ustawy o spółkach inwestycyjnych.

17) Spółka inwestycyjna dla małych firm posiadająca licencję zgodnie z sekcją 301 (c) lub (d) ustawy o inwestycjach małych przedsiębiorstw z 1958 r.

18) „Prywatna spółka zajmująca się rozwojem biznesu” w rozumieniu art. 202(a)(22) Ustawy o doradcach.

19) Dyrektor wykonawczy lub dyrektor. Osoba fizyczna będąca członkiem zarządu, dyrektorem lub komplementariuszem Spółki lub Komplementariusza i będąca Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

20) Podmiot będący w całości własnością Akredytowanych Inwestorów. Korporacja, spółka osobowa, prywatna spółka inwestycyjna lub podobny podmiot, którego każdy właściciel kapitału jest osobą fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

Przeczytaj powyższą informację i zaznacz poniższe pole, aby kontynuować.

Singapur

+ 65 3105 1295

Tajwan

Już wkrótce!

Hongkong

R91, III piętro,
Wieża Eton, aleja Hysan 8.
Causeway Bay, Hongkong
+ 852 3002 4462

Pokrycie rynku