Jak finansować swój biznes poprzez pożyczanie pod zastaw akcji

Przez High West Capital Partners
25 stycznia 2023 r

„Odblokuj wartość swoich akcji i z łatwością finansuj swój biznes!”

Wprowadzenie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej może być trudnym zadaniem, szczególnie jeśli chodzi o finansowanie. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z różnych dostępnych im możliwości, jeśli chodzi o finansowanie swojej działalności. Jedną z najpopularniejszych opcji jest zaciągnięcie pożyczki pod zastaw akcji. Jest to świetny sposób na sfinansowanie swojej działalności bez konieczności zaciągania pożyczki i wykorzystywania własnych środków. W tym artykule omówimy podstawy zaciągania pożyczek pod zastaw akcji i tego, w jaki sposób może to pomóc w finansowaniu Twojej firmy. Omówimy również ryzyko związane z tego typu finansowaniem i jak mieć pewność, że podejmujesz właściwą decyzję dla swojego biznesu.

Jakie są skutki podatkowe zaciągnięcia pożyczki na akcje?

Zaciągając pożyczkę pod zastaw akcji, ważne jest, aby zrozumieć skutki podatkowe tej decyzji. Ogólnie rzecz biorąc, zaciągając pożyczkę pod zastaw akcji, zaciągasz pożyczkę zabezpieczoną samymi akcjami. Pożyczka ta nazywana jest pożyczką marżową.

Kiedy zaciągasz pożyczkę pod zastaw swoich akcji, zasadniczo sprzedajesz akcje pożyczkodawcy, a następnie odkupujesz je za wpływy z pożyczki. Oznacza to, że wszelkie zyski osiągnięte ze sprzedaży udziałów będą podlegać podatkowi od zysków kapitałowych. Ponadto wszelkie odsetki spłacane od pożyczki można odliczyć od podatku.

Należy pamiętać, że jeśli nie spłacisz pożyczki, pożyczkodawca może sprzedać Twoje udziały w celu pokrycia kwoty pożyczki. Może to skutkować stratą kapitałową, którą można wykorzystać do pokrycia wszelkich zysków kapitałowych uzyskanych w bieżącym roku podatkowym.

Na koniec ważne jest, aby zrozumieć, że skutki podatkowe zaciągania pożyczek pod akcje mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności. Zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym, aby upewnić się, że jesteś świadomy wszystkich potencjalnych konsekwencji podatkowych tej decyzji.

Jak wybrać odpowiedniego pożyczkodawcę do zaciągnięcia pożyczki pod zastaw akcji

Jeśli chodzi o pożyczanie pod zastaw akcji, ważny jest wybór odpowiedniego pożyczkodawcy. Właściwy pożyczkodawca może ułatwić ten proces i pomóc w uzyskaniu najlepszych warunków pożyczki. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci wybrać odpowiedniego pożyczkodawcę do zaciągnięcia pożyczki pod Twoje akcje.

1. Zbadaj swoje opcje: Zanim zdecydujesz się na współpracę z pożyczkodawcą, ważne jest, aby sprawdzić dostępne opcje. Poszukaj pożyczkodawców specjalizujących się w pożyczkach pod zastaw akcji i porównaj ich warunki. Przeczytaj drobny druk i poznaj opłaty i stopy procentowe związane z pożyczką.

2. Sprawdź reputację: Ważne jest, aby sprawdzić reputację pożyczkodawcy, którego rozważasz. Poszukaj opinii w Internecie i poproś o referencje od osób, które w przeszłości korzystały z usług pożyczkodawcy. Pomoże Ci to zorientować się w obsłudze klienta pożyczkodawcy i sposobie, w jaki obsługuje on wnioski kredytowe.

3. Rozważ warunki pożyczki: pamiętaj, aby porównać warunki pożyczki oferowane przez różnych pożyczkodawców. Poszukaj pożyczkodawców oferujących elastyczne warunki spłaty i konkurencyjne stopy procentowe. Sprawdź także, czy z pożyczką nie są związane jakieś ukryte opłaty lub prowizje.

4. Zadawaj pytania: Nie bój się zadawać pytań, gdy zastanawiasz się nad wyborem pożyczkodawcy. Zapytaj o proces pożyczkowy, warunki spłaty i wszelkie inne pytania, jakie możesz mieć. Pomoże Ci to lepiej poznać pożyczkodawcę i jego usługi.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz mieć pewność, że wybierzesz odpowiedniego pożyczkodawcę do zaciągnięcia pożyczki pod zastaw swoich akcji. Przeprowadzenie badań i zadawanie pytań może pomóc w uzyskaniu najlepszych warunków pożyczki i zapewnić płynny proces zaciągania pożyczek.

Jakie rodzaje pożyczek można zaciągnąć pod zastaw akcji?

Dostępnych jest kilka rodzajów pożyczek pod zastaw akcji. Należą do nich pożyczki z marżą, pożyczki zabezpieczone i pożyczki oparte na akcjach.

Pożyczki z zabezpieczeniem zabezpieczającym to pożyczki zabezpieczone wartością Twoich udziałów. Pożyczki te są zazwyczaj oferowane przez firmy maklerskie i pozwalają pożyczyć do 50% wartości akcji. Oprocentowanie tych pożyczek jest zwykle wyższe niż w przypadku innych rodzajów pożyczek, ale mogą one być dobrym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz szybkiego dostępu do środków.

Pożyczki zabezpieczone to pożyczki zabezpieczone zabezpieczeniem, takim jak akcje. Pożyczki te mają zazwyczaj niższe oprocentowanie niż pożyczki z marżą, ale wymagają zastawienia akcji jako zabezpieczenia.

Pożyczki oparte na akcjach to pożyczki zabezpieczone wartością Twoich akcji. Pożyczki te są zazwyczaj oferowane przez banki i inne instytucje finansowe i pozwalają pożyczyć do 90% wartości posiadanych akcji. Oprocentowanie tych pożyczek jest zwykle niższe niż w przypadku innych rodzajów pożyczek, ale mogą one być dobrym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz szybkiego dostępu do środków.

Bez względu na to, jaki rodzaj pożyczki wybierzesz, ważne jest, aby zrozumieć warunki pożyczki przed zaciągnięciem pożyczki pod zastaw swoich akcji. Przeczytaj koniecznie, co napisano drobnym drukiem, i zadawaj pytania, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.

Zrozumienie ryzyka związanego z zaciąganiem pożyczek pod zastaw akcji

Zaciąganie pożyczek pod zastaw akcji może być użytecznym sposobem uzyskania dostępu do funduszy, ale ważne jest, aby zrozumieć ryzyko związane z tego rodzaju pożyczaniem.

Kiedy zaciągasz pożyczkę pod zastaw swoich akcji, zasadniczo zaciągasz pożyczkę zabezpieczoną wartością twoich akcji. Oznacza to, że jeśli wartość Twoich akcji spadnie, być może będziesz musiał zwrócić więcej, niż pożyczyłeś. Dodatkowo, jeśli wartość Twoich akcji spadnie poniżej pewnego poziomu, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowego zabezpieczenia lub nawet zostać zmuszonym do sprzedaży swoich akcji w celu spłaty pożyczki.

Innym ryzykiem związanym z zaciąganiem pożyczek pod zastaw akcji jest to, że możesz podlegać wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Wezwanie do uzupełnienia depozytu ma miejsce wtedy, gdy pożyczkodawca wymaga od Ciebie zdeponowania dodatkowych środków lub papierów wartościowych w celu pokrycia spadku wartości Twoich akcji. Jeśli nie będziesz w stanie spełnić wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, pożyczkodawca może sprzedać Twoje akcje w celu pokrycia pożyczki.

Na koniec ważne jest, aby zrozumieć, że pożyczanie pod zastaw akcji może być kosztowne. Oprocentowanie tych pożyczek jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku innych rodzajów pożyczek, a Ty możesz również zostać obciążony dodatkowymi opłatami.

Ważne jest, aby zrozumieć ryzyko związane z zaciąganiem pożyczek pod zastaw akcji, zanim podejmiesz decyzję. Upewnij się, że rozumiesz warunki pożyczki i potencjalne konsekwencje niespełnienia warunków pożyczki. Ponadto upewnij się, że rozumiesz opłaty i stopy procentowe związane z pożyczką oraz że czujesz się komfortowo z poziomem ryzyka, które podejmujesz.

Jak obliczyć wartość swoich akcji na cele pożyczkowe

Zaciągając pożyczkę pod wartość swoich udziałów, ważne jest, aby dokładnie obliczyć wartość swoich udziałów. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że będziesz w stanie pożyczyć potrzebną kwotę bez nadmiernego lub niedostatecznego zaciągania kredytu.

Pierwszym krokiem przy obliczaniu wartości Twoich akcji jest określenie aktualnej wartości rynkowej akcji. Można to zrobić, sprawdzając aktualną cenę rynkową akcji na giełdzie lub innej stronie internetowej o tematyce finansowej. Gdy już znasz aktualną cenę rynkową, możesz obliczyć całkowitą wartość swoich akcji, mnożąc cenę rynkową przez liczbę posiadanych akcji.

Następnym krokiem jest określenie płynności Twoich akcji. To ważne, bo od niego będzie zależało, jak szybko będziesz mógł uzyskać dostęp do środków z pożyczki. Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej płynne są akcje, tym łatwiejszy będzie dostęp do środków. Aby określić płynność swoich akcji, należy przyjrzeć się wolumenowi obrotu akcjami oraz liczbie kupujących i sprzedających na rynku.

Na koniec należy wziąć pod uwagę wszelkie dodatkowe koszty związane z zaciąganiem pożyczek pod zastaw akcji. Koszty te mogą obejmować opłaty za ustanowienie pożyczki, płatności odsetek i wszelkie inne koszty związane z pożyczką. Po uwzględnieniu wszystkich tych kosztów możesz obliczyć całkowitą wartość swoich akcji do celów pożyczkowych.

Wykonując poniższe kroki, możesz dokładnie obliczyć wartość swoich akcji do celów pożyczkowych. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że będziesz w stanie pożyczyć potrzebną kwotę bez nadmiernego lub niedostatecznego zaciągania kredytu.

Wnioski

Podsumowując, pożyczanie pod zastaw akcji może być świetnym sposobem na finansowanie Twojej firmy. Może zapewnić Ci kapitał potrzebny do uruchomienia Twojej firmy i pomóc w jej rozwoju. Ważne jest jednak, aby zrozumieć ryzyko związane z tego rodzaju finansowaniem i upewnić się, że warunki pożyczki są dla Ciebie wygodne, zanim podpiszesz linię przerywaną. Dzięki odpowiednim badaniom i przygotowaniom pożyczanie pod zastaw akcji może być świetnym sposobem na finansowanie Twojej firmy.

Natychmiastowa wycena

Wprowadź symbol giełdowy.

Wybierz Giełdę.

Wybierz Typ zabezpieczenia.

Proszę podaj swoje imię.

Proszę podać swoje nazwisko.

Podaj swój numer telefonu.

Podaj swój adres e-mail.

Wprowadź lub wybierz łączną liczbę posiadanych udziałów.

Wprowadź lub wybierz żądaną kwotę pożyczki, której szukasz.

Proszę wybrać Cel pożyczki.

Wybierz, czy jesteś urzędnikiem/dyrektorem.

Spółka High West Capital Partners, LLC może oferować określone informacje wyłącznie osobom będącym „Akredytowanymi inwestorami” i/lub „Kwalifikowanymi klientami”, zgodnie z definicją tych terminów w obowiązujących federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Aby zostać „Inwestorem Akredytowanym” i/lub „Klientem Kwalifikowanym”, musisz spełniać kryteria określone w JEDNEJ LUB WIĘCEJ z następujących kategorii/akapitów o numerach 1-20 poniżej.

Firma High West Capital Partners, LLC nie może udzielić Państwu żadnych informacji dotyczących swoich programów pożyczkowych ani produktów inwestycyjnych, jeśli nie spełnicie Państwo jednego lub więcej z poniższych kryteriów. Ponadto obcokrajowcy, którzy mogą być zwolnieni z obowiązku kwalifikowania się jako inwestor akredytowany w USA, w dalszym ciągu muszą spełniać ustalone kryteria, zgodnie z wewnętrznymi zasadami udzielania pożyczek High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC nie będzie udzielać informacji ani udzielać pożyczek żadnej osobie i/lub podmiotowi, który nie spełnia jednego lub więcej z następujących kryteriów:

1) Osoba fizyczna o wartości netto przekraczającej 1.0 miliona dolarów. Osoba fizyczna (nie podmiot), której majątek netto lub wspólny majątek netto z małżonkiem w momencie zakupu przekracza 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (Przy obliczaniu wartości netto możesz uwzględnić swój kapitał własny w majątku osobistym i nieruchomościach, w tym główne miejsce zamieszkania, środki pieniężne, inwestycje krótkoterminowe, akcje i papiery wartościowe. Uwzględnienie kapitału własnego w majątku osobistym i nieruchomościach powinno opierać się na godziwej wartość rynkowa takiej nieruchomości pomniejszona o dług zabezpieczony taką nieruchomością.)

2) Osoba fizyczna posiadająca roczny dochód wynoszący 200,000 200,000 USD. Osoba fizyczna (nie podmiot), która osiągnęła indywidualny dochód przekraczający XNUMX XNUMX USD w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

3) Osoba fizyczna posiadająca łączny dochód roczny wynoszący 300,000 300,000 USD. Osoba fizyczna (niebędąca osobą prawną), która w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych osiągnęła wspólny dochód ze swoim małżonkiem w wysokości przekraczającej XNUMX XNUMX USD i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

4) Korporacje lub spółki osobowe. Korporacja, spółka osobowa lub podobny podmiot, który posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów i nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów w korporacji lub spółce osobowej.

5) Odwołalne zaufanie. Trust, który może zostać odwołany przez jego fundatorów i którego każdy z fundatorów jest Akredytowanym Inwestorem zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

6) Nieodwołalne zaufanie. Fundusz powierniczy (inny niż plan ERISA), który (a) nie może zostać odwołany przez jego fundatorów, (b) posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów, (c) nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów oraz (d ) jest kierowany przez osobę posiadającą taką wiedzę i doświadczenie w sprawach finansowych i biznesowych, że osoba ta jest w stanie ocenić zasadność i ryzyko inwestycji w Trust.

7) IRA lub podobny plan świadczeń. Program świadczeń IRA, Keogh lub podobny program świadczeń obejmujący tylko jedną osobę fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

8) Konto w Programie Świadczeń Pracowniczych Kierowanych przez Uczestnika. Program świadczeń pracowniczych kierowany do uczestnika, inwestujący pod kierunkiem i na rachunek uczestnika będącego inwestorem akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

9) Inny Plan ERISA. Program świadczeń pracowniczych w rozumieniu tytułu I ustawy ERISA, inny niż program kierowany do uczestników, o sumie aktywów przekraczającej 5 mln USD lub w przypadku którego decyzje inwestycyjne (w tym decyzja o zakupie odsetek) podejmowane są przez bank zarejestrowany doradca inwestycyjny, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa lub firma ubezpieczeniowa.

10) Rządowy Program Świadczeń. Plan ustanowiony i utrzymywany przez stan, gminę lub jakąkolwiek agencję stanu lub gminy na rzecz swoich pracowników, którego łączne aktywa przekraczają 5 milionów dolarów.

11) Podmiot non-profit. Organizacja opisana w artykule 501(c)(3) Kodeksu podatkowego, z późniejszymi zmianami, posiadająca aktywa ogółem przekraczające 5 milionów dolarów (w tym fundusze na życie, renty i dożywotnie), jak wynika z najnowszego zbadanego sprawozdania finansowego organizacji .

12) Bank w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 2 Ustawy o papierach wartościowych (działający na własny rachunek lub w charakterze powiernika).

13) Stowarzyszenie oszczędnościowo-pożyczkowe lub podobna instytucja w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 5 lit. A) Ustawy o papierach wartościowych (niezależnie od tego, czy działa na własny rachunek, czy w charakterze powiernika).

14) Makler-dealer zarejestrowany na podstawie ustawy o giełdzie.

15) Zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o papierach wartościowych.

16) „Spółka rozwoju biznesu” w rozumieniu art. 2 lit. a) pkt 48 ustawy o spółkach inwestycyjnych.

17) Spółka inwestycyjna dla małych firm posiadająca licencję zgodnie z sekcją 301 (c) lub (d) ustawy o inwestycjach małych przedsiębiorstw z 1958 r.

18) „Prywatna spółka zajmująca się rozwojem biznesu” w rozumieniu art. 202(a)(22) Ustawy o doradcach.

19) Dyrektor wykonawczy lub dyrektor. Osoba fizyczna będąca członkiem zarządu, dyrektorem lub komplementariuszem Spółki lub Komplementariusza i będąca Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

20) Podmiot będący w całości własnością Akredytowanych Inwestorów. Korporacja, spółka osobowa, prywatna spółka inwestycyjna lub podobny podmiot, którego każdy właściciel kapitału jest osobą fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

Przeczytaj powyższą informację i zaznacz poniższe pole, aby kontynuować.

Singapur

+ 65 3105 1295

Tajwan

Już wkrótce!

Hongkong

R91, III piętro,
Wieża Eton, aleja Hysan 8.
Causeway Bay, Hongkong
+ 852 3002 4462

Pokrycie rynku