Giełda egipska (EGX)

Kair, Egipt

rynek

Egipt

"Currencies"

EGP

MIKROFON ICO

XCAI

Liczba zapasów

31

Kapitalizacja rynkowa

$ 39.75 Billion

Kwalifikujące się Papiery Wartościowe

Akcje

WYMIANA PROFILU

Partnerzy z High West Capital z dumą obsługuje 31 akcji spółki Giełda egipska (EGX), która opiera się na Kair, Egipt. Na podstawie kapitalizacji rynkowej $ 39.75 Billion, HWCP zajmuje się następującymi rodzajami zabezpieczeń: Akcje. Poniżej znajduje się podział klucza Giełda egipska (EGX) figury.

Lokalizacja wymiany

Kair, Egipt

Dni/godziny handlowe

Su, Mo, Tu, My, Czw:
9:30 – 10:00 – Sesja Otwarcia
10:00 do 2:30 - Sesja handlowa

Zamknięte w porze lunchu?

Nie, giełda egipska nie jest zamknięta w porze lunchu.

Strefa czasowa

Afryka / Kair

Czas letni (DST)?

Nie

Święta Rynkowe

Rok Nazwa wakacje Zaobserwowana data Rynek
2021 Bank Holiday 01/01/2021 zamknięte
2021 Boże Narodzenie 01/07/2021 zamknięte
2021 Dzień Rewolucji 01/25/2021 zamknięte
2021 Ramadan 04/12/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 04/13/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 04/14/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 04/15/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 04/18/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 04/19/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 04/20/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 04/21/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 04/22/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 dzień Wyzwolenia 04/25/2021 zamknięte
2021 Ramadan 04/26/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 04/27/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 04/28/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 04/29/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Labor Day 05/01/2021 zamknięte
2021 Koptyjska Wielkanoc 05/02/2021 zamknięte
2021 Sham Ennessim 05/03/2021 zamknięte
2021 Ramadan 05/04/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 05/05/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 05/06/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 05/09/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 05/10/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 05/11/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 05/12/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Ramadan 05/13/2021 koncepcja 10: 00 AM - 1: 30 PM
2021 Eid al-Fitr 05/14/2021 zamknięte
2021 Eid al-Fitr 05/15/2021 zamknięte
2021 Dzień Rewolucji 06/30/2021 zamknięte
2021 Eid al-Adha 05/14/2021 zamknięte
2021 Eid al-Adha 05/15/2021 zamknięte
2021 Islamski Nowy Rok 08/10/2021 zamknięte
2021 Dzień Sił Zbrojnych 10/06/2021 zamknięte
2021 Mawlid 10/19/2021 zamknięte

Informacje kontaktowe

E-mail (kontakt ogólny): webmaster@egx.com.eg
Numer telefonu: +20 2 23941900

Adres i mapa

WYMIANA WIADOMOŚCI

Natychmiastowa wycena

Wprowadź symbol giełdowy.

Wybierz Giełdę.

Wybierz Typ zabezpieczenia.

Proszę podaj swoje imię.

Proszę podać swoje nazwisko.

Podaj swój numer telefonu.

Podaj swój adres e-mail.

Wprowadź lub wybierz łączną liczbę posiadanych udziałów.

Wprowadź lub wybierz żądaną kwotę pożyczki, której szukasz.

Proszę wybrać Cel pożyczki.

Wybierz, czy jesteś urzędnikiem/dyrektorem.

Spółka High West Capital Partners, LLC może oferować określone informacje wyłącznie osobom będącym „Akredytowanymi inwestorami” i/lub „Kwalifikowanymi klientami”, zgodnie z definicją tych terminów w obowiązujących federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Aby zostać „Inwestorem Akredytowanym” i/lub „Klientem Kwalifikowanym”, musisz spełniać kryteria określone w JEDNEJ LUB WIĘCEJ z następujących kategorii/akapitów o numerach 1-20 poniżej.

Firma High West Capital Partners, LLC nie może udzielić Państwu żadnych informacji dotyczących swoich programów pożyczkowych ani produktów inwestycyjnych, jeśli nie spełnicie Państwo jednego lub więcej z poniższych kryteriów. Ponadto obcokrajowcy, którzy mogą być zwolnieni z obowiązku kwalifikowania się jako inwestor akredytowany w USA, w dalszym ciągu muszą spełniać ustalone kryteria, zgodnie z wewnętrznymi zasadami udzielania pożyczek High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC nie będzie udzielać informacji ani udzielać pożyczek żadnej osobie i/lub podmiotowi, który nie spełnia jednego lub więcej z następujących kryteriów:

1) Osoba fizyczna o wartości netto przekraczającej 1.0 miliona dolarów. Osoba fizyczna (nie podmiot), której majątek netto lub wspólny majątek netto z małżonkiem w momencie zakupu przekracza 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (Przy obliczaniu wartości netto możesz uwzględnić swój kapitał własny w majątku osobistym i nieruchomościach, w tym główne miejsce zamieszkania, środki pieniężne, inwestycje krótkoterminowe, akcje i papiery wartościowe. Uwzględnienie kapitału własnego w majątku osobistym i nieruchomościach powinno opierać się na godziwej wartość rynkowa takiej nieruchomości pomniejszona o dług zabezpieczony taką nieruchomością.)

2) Osoba fizyczna posiadająca roczny dochód wynoszący 200,000 200,000 USD. Osoba fizyczna (nie podmiot), która osiągnęła indywidualny dochód przekraczający XNUMX XNUMX USD w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

3) Osoba fizyczna posiadająca łączny dochód roczny wynoszący 300,000 300,000 USD. Osoba fizyczna (niebędąca osobą prawną), która w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych osiągnęła wspólny dochód ze swoim małżonkiem w wysokości przekraczającej XNUMX XNUMX USD i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

4) Korporacje lub spółki osobowe. Korporacja, spółka osobowa lub podobny podmiot, który posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów i nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów w korporacji lub spółce osobowej.

5) Odwołalne zaufanie. Trust, który może zostać odwołany przez jego fundatorów i którego każdy z fundatorów jest Akredytowanym Inwestorem zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

6) Nieodwołalne zaufanie. Fundusz powierniczy (inny niż plan ERISA), który (a) nie może zostać odwołany przez jego fundatorów, (b) posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów, (c) nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów oraz (d ) jest kierowany przez osobę posiadającą taką wiedzę i doświadczenie w sprawach finansowych i biznesowych, że osoba ta jest w stanie ocenić zasadność i ryzyko inwestycji w Trust.

7) IRA lub podobny plan świadczeń. Program świadczeń IRA, Keogh lub podobny program świadczeń obejmujący tylko jedną osobę fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

8) Konto w Programie Świadczeń Pracowniczych Kierowanych przez Uczestnika. Program świadczeń pracowniczych kierowany do uczestnika, inwestujący pod kierunkiem i na rachunek uczestnika będącego inwestorem akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

9) Inny Plan ERISA. Program świadczeń pracowniczych w rozumieniu tytułu I ustawy ERISA, inny niż program kierowany do uczestników, o sumie aktywów przekraczającej 5 mln USD lub w przypadku którego decyzje inwestycyjne (w tym decyzja o zakupie odsetek) podejmowane są przez bank zarejestrowany doradca inwestycyjny, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa lub firma ubezpieczeniowa.

10) Rządowy Program Świadczeń. Plan ustanowiony i utrzymywany przez stan, gminę lub jakąkolwiek agencję stanu lub gminy na rzecz swoich pracowników, którego łączne aktywa przekraczają 5 milionów dolarów.

11) Podmiot non-profit. Organizacja opisana w artykule 501(c)(3) Kodeksu podatkowego, z późniejszymi zmianami, posiadająca aktywa ogółem przekraczające 5 milionów dolarów (w tym fundusze na życie, renty i dożywotnie), jak wynika z najnowszego zbadanego sprawozdania finansowego organizacji .

12) Bank w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 2 Ustawy o papierach wartościowych (działający na własny rachunek lub w charakterze powiernika).

13) Stowarzyszenie oszczędnościowo-pożyczkowe lub podobna instytucja w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 5 lit. A) Ustawy o papierach wartościowych (niezależnie od tego, czy działa na własny rachunek, czy w charakterze powiernika).

14) Makler-dealer zarejestrowany na podstawie ustawy o giełdzie.

15) Zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o papierach wartościowych.

16) „Spółka rozwoju biznesu” w rozumieniu art. 2 lit. a) pkt 48 ustawy o spółkach inwestycyjnych.

17) Spółka inwestycyjna dla małych firm posiadająca licencję zgodnie z sekcją 301 (c) lub (d) ustawy o inwestycjach małych przedsiębiorstw z 1958 r.

18) „Prywatna spółka zajmująca się rozwojem biznesu” w rozumieniu art. 202(a)(22) Ustawy o doradcach.

19) Dyrektor wykonawczy lub dyrektor. Osoba fizyczna będąca członkiem zarządu, dyrektorem lub komplementariuszem Spółki lub Komplementariusza i będąca Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

20) Podmiot będący w całości własnością Akredytowanych Inwestorów. Korporacja, spółka osobowa, prywatna spółka inwestycyjna lub podobny podmiot, którego każdy właściciel kapitału jest osobą fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

Przeczytaj powyższą informację i zaznacz poniższe pole, aby kontynuować.

Singapur

+ 65 3105 1295

Tajwan

Już wkrótce!

Hongkong

R91, III piętro,
Wieża Eton, aleja Hysan 8.
Causeway Bay, Hongkong
+ 852 3002 4462

Pokrycie rynku