Zabezpieczenie kryptowalut: rosnący trend w zakresie kredytów i zarządzania ryzykiem w Arabii Saudyjskiej

Skorzystaj z rosnącego trendu zabezpieczeń kryptowalut w Arabii Saudyjskiej i dołącz do rewolucji w zarządzaniu ryzykiem i kredytowaniu! High West Capital Partners jest liderem w dziedzinie strategii blockchain i kryptowalut, więc kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz się zaangażować.

„Zabezpiecz swoją przyszłość dzięki Zabezpieczenie kryptowalut: Nowy standard w zakresie udzielania kredytów i zarządzania ryzykiem w Arabii Saudyjskiej.”

Zabezpieczenia w kryptowalutach to rosnący trend w udzielaniu kredytów i zarządzaniu ryzykiem w Arabii Saudyjskiej. Jest to forma pożyczek zabezpieczonych aktywami cyfrowymi, która umożliwia pożyczkobiorcom wykorzystanie posiadanych kryptowalut jako zabezpieczenia pożyczek. Ten rodzaj pożyczek staje się coraz bardziej popularny w kraju ze względu na niski koszt i szybki czas transakcji. Zapewnia także pożyczkodawcom bezpieczny sposób zarządzania ryzykiem i ochrony swoich inwestycji. W tym artykule omówione zostaną zalety zabezpieczenia kryptowalutą w Arabii Saudyjskiej, wyzwania stojące przed nią oraz potencjał jej wzrostu w przyszłości.

Badanie rosnącego trendu zabezpieczeń kryptowalut w Arabii Saudyjskiej

Królestwo Arabii Saudyjskiej doświadcza rosnącego trendu w zakresie zabezpieczeń kryptowalut. Tendencję tę napędza rosnąca popularność zasobów cyfrowych i potencjał większej integracji finansowej. Jako największy na świecie producent ropy naftowej Arabia Saudyjska ma dobrą pozycję, aby wykorzystać potencjał zasobów cyfrowych i technologii blockchain.

Zabezpieczenie w postaci kryptowaluty jest formą pożyczki zabezpieczonej aktywami cyfrowymi, która umożliwia pożyczkobiorcom wykorzystanie ich aktywów cyfrowych jako zabezpieczenia pożyczki. Ten rodzaj pożyczki staje się coraz bardziej popularny w Arabii Saudyjskiej, ponieważ zapewnia pożyczkobiorcom dostęp do kapitału bez konieczności upłynniania ich aktywów cyfrowych. Ponadto pożyczki pod zastaw kryptowaluty są często bardziej opłacalne niż pożyczki tradycyjne, ponieważ nie wymagają od pożyczkobiorcy płacenia odsetek ani opłat.

Saudyjski Urząd Monetarny (SAMA) podjął kroki w celu uregulowania wykorzystania zabezpieczeń kryptowalutowych w kraju. W 2019 roku SAMA wydała dyrektywę, która wymaga, aby wszelkie działania związane z kryptowalutami były prowadzone zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dyrektywa ta pomogła zapewnić, że pożyczki zabezpieczające w kryptowalutach są udzielane w bezpieczny sposób.

Rosnący trend zabezpieczeń kryptowalut w Arabii Saudyjskiej jest pozytywnym zjawiskiem dla sektora finansowego kraju. Zapewnia pożyczkobiorcom dostęp do kapitału bez konieczności upłynniania ich aktywów cyfrowych, a także pomaga promować włączenie finansowe. Dodatkowo regulacja zabezpieczeń kryptowalut przez SAMA pomaga zapewnić, że pożyczki te są udzielane w bezpieczny sposób. Jako największy na świecie producent ropy naftowej Arabia Saudyjska ma dobrą pozycję, aby wykorzystać potencjał zasobów cyfrowych i technologii blockchain.

Zrozumienie korzyści z zabezpieczenia kryptowalut dla kredytów i zarządzania ryzykiem w Arabii Saudyjskiej

Zabezpieczenie kryptowalutami staje się coraz bardziej popularne w Arabii Saudyjskiej jako sposób zabezpieczenia pożyczek i zarządzania ryzykiem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest formą aktywów cyfrowych, które można wykorzystać do zabezpieczenia pożyczki lub innej transakcji finansowej. Jest to bezpieczna i niezawodna forma zabezpieczenia, którą można wykorzystać w celu ochrony pożyczkodawców przed potencjalnymi stratami.

Zabezpieczenie kryptowalut to aktywa cyfrowe przechowywane w portfelu cyfrowym. Zabezpieczone jest kluczem prywatnym, czyli unikalnym kodem umożliwiającym dostęp do portfela. Klucz prywatny służy do weryfikacji własności zasobu cyfrowego i zapewnienia, że ​​zasób nie zostanie skradziony lub niewłaściwie wykorzystany.

Zabezpieczenie w kryptowalutach jest bezpieczną formą zabezpieczenia, ponieważ nie jest obarczone takim samym ryzykiem jak tradycyjne formy zabezpieczenia. Na przykład nie podlega takiemu samemu ryzyku dewaluacji lub inflacji, jak tradycyjne formy zabezpieczenia. Dodatkowo nie jest narażony na takie samo ryzyko oszustwa lub kradzieży, jak tradycyjne formy zabezpieczenia.

Zabezpieczenie w kryptowalutach jest również niezawodną formą zabezpieczenia, ponieważ jest wspierane przez blockchain, który jest bezpieczną i niezmienną księgą. Księga ta służy do rejestrowania wszystkich transakcji mających miejsce na blockchainie. Gwarantuje to, że zasób jest bezpieczny i nie można go zmodyfikować ani ukraść.

Zabezpieczenie w kryptowalutach jest również opłacalną formą zabezpieczenia, ponieważ nie wymaga takich samych opłat i kosztów, jak tradycyjne formy zabezpieczenia. Dodatkowo jest to bardziej efektywna forma zabezpieczenia, gdyż pozwala na szybkie i łatwe zabezpieczenie kredytu.

W Arabii Saudyjskiej zabezpieczenie w postaci kryptowalut staje się coraz bardziej popularne jako sposób zabezpieczenia pożyczek i zarządzania ryzykiem. Jest to bezpieczna i niezawodna forma zabezpieczenia, którą można wykorzystać w celu ochrony pożyczkodawców przed potencjalnymi stratami. Dodatkowo jest to opłacalna i efektywna forma zabezpieczenia, którą można szybko i łatwo wykorzystać do zabezpieczenia kredytu. Jako taka jest idealną formą zabezpieczenia dla pożyczkodawców w Arabii Saudyjskiej.

Badanie wpływu zabezpieczenia kryptowalut na saudyjską giełdę papierów wartościowych (Tadaul)


Saudyjska Giełda Papierów Wartościowych (Tadaul) jest największą giełdą w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W ostatnich latach giełda odnotowała wzrost zainteresowania inwestorów ze względu na dobre wyniki i wprowadzenie nowych technologii. Jednym z najważniejszych wydarzeń w Tadawul było wprowadzenie zabezpieczenia w postaci kryptowalut.

Zabezpieczenie kryptowalutą to forma aktywów cyfrowych, która może zostać wykorzystana jako zabezpieczenie pożyczki lub innej transakcji finansowej. Ten rodzaj zabezpieczenia stał się w ostatnich latach coraz bardziej popularny ze względu na jego zdolność do zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej formy zabezpieczenia. Tadawul przyjął tę technologię i umożliwił inwestorom wykorzystanie kryptowaluty jako zabezpieczenia swoich inwestycji.

Wprowadzenie zabezpieczenia kryptowalutą miało znaczący wpływ na Tadawul. Giełda odnotowała wzrost wolumenu obrotu i płynności, w miarę jak inwestorzy zaczęli czuć się bardziej komfortowo w korzystaniu z aktywów cyfrowych jako zabezpieczenia. Dodatkowo na giełdzie wzrosła liczba inwestorów, ponieważ coraz więcej osób zainteresowało się inwestowaniem w Tadawul ze względu na zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność zabezpieczenia w kryptowalutach.

Wprowadzenie zabezpieczenia w postaci kryptowaluty również miało pozytywny wpływ na ogólne wyniki Tadawul. Na giełdzie wzrosła liczba akcji będących w obrocie i ogólna kapitalizacja rynkowa. Dodatkowo na giełdzie wzrosła liczba IPO i innych działań korporacyjnych. Doprowadziło to do wzrostu ogólnej kapitalizacji rynkowej giełdy, co miało pozytywny wpływ na ogólne wyniki Tadawul.

Ogólnie rzecz biorąc, wprowadzenie zabezpieczenia w postaci kryptowaluty miało pozytywny wpływ na Tadawul. Giełda odnotowała wzrost wolumenu obrotu i płynności, a także wzrost liczby inwestorów i ogólnej kapitalizacji rynku. Doprowadziło to do ogólnej poprawy wyników giełdy, co miało pozytywny wpływ na saudyjską gospodarkę.

Analiza ram regulacyjnych dotyczących zabezpieczeń kryptowalut w Arabii Saudyjskiej

Królestwo Arabii Saudyjskiej jest głównym graczem w gospodarce światowej, a jego ramy regulacyjne dotyczące zabezpieczeń w postaci kryptowalut cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów i instytucji finansowych. W tym artykule przedstawiono przegląd aktualnych ram regulacyjnych dotyczących zabezpieczeń kryptowalut w Arabii Saudyjskiej, a także analizę potencjalnych konsekwencji dla branży.

Kryptowaluta to zasób cyfrowy zabezpieczony kryptografią i używany jako środek wymiany. Nie jest emitowany przez żaden organ centralny i nie jest wspierany przez żaden rząd ani prawny środek płatniczy. Kryptowaluta jest zdecentralizowana, co oznacza, że ​​nie podlega kontroli żadnego pojedynczego podmiotu. Jako taka nie podlega takim samym regulacjom jak waluty tradycyjne.

W Arabii Saudyjskiej głównym organem regulacyjnym kryptowalut jest Saudyjski Urząd Monetarny (SAMA). SAMA wydała szereg przepisów i wytycznych związanych z kryptowalutami, w tym przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisy dotyczące aktywów cyfrowych oraz wytyczne dotyczące aktywów cyfrowych. Niniejsze przepisy i wytyczne zawierają wytyczne dotyczące korzystania z kryptowaluty w kraju, w tym wykorzystania kryptowaluty jako zabezpieczenia.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi aktywów cyfrowych kryptowaluta może być wykorzystywana jako zabezpieczenie pożyczek i innych transakcji finansowych. Przepisy przewidują jednak również, że zabezpieczenie musi być przechowywane na wydzielonym rachunku i podlegać okresowym audytom. Ponadto przepisy wymagają, aby zabezpieczenie było przechowywane w bezpiecznym miejscu i ubezpieczone od kradzieży lub utraty.

Wytyczne dotyczące zasobów cyfrowych zawierają również wytyczne dotyczące wykorzystania kryptowaluty jako zabezpieczenia. Wytyczne stanowią, że zabezpieczenie musi być przechowywane na odrębnym rachunku i podlegać okresowym audytom. Ponadto wytyczne wymagają, aby zabezpieczenie było przechowywane w bezpiecznym miejscu i ubezpieczone od kradzieży lub utraty.

Wykorzystanie kryptowaluty jako zabezpieczenia w Arabii Saudyjskiej jest wciąż na wczesnym etapie, a ramy regulacyjne wciąż ewoluują. W związku z tym ważne jest, aby inwestorzy i instytucje finansowe zapoznawali się z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, aby zapewnić ich zgodność. Ponadto ważne jest, aby na bieżąco śledzić wszelkie zmiany w ramach regulacyjnych, aby mieć pewność, że wykorzystanie kryptowaluty jako zabezpieczenia pozostaje zgodne z prawem.

Podsumowując, ramy regulacyjne dotyczące zabezpieczeń kryptowalut w Arabii Saudyjskiej są wciąż na wczesnym etapie. Jednakże obecne przepisy i wytyczne zawierają wytyczne dotyczące stosowania kryptowaluty jako zabezpieczenia i ważne jest, aby inwestorzy i instytucje finansowe znali te przepisy, aby zapewnić zgodność. Ponadto ważne jest, aby na bieżąco śledzić wszelkie zmiany w ramach regulacyjnych, aby mieć pewność, że wykorzystanie kryptowaluty jako zabezpieczenia pozostaje zgodne z prawem.

Badanie potencjału zabezpieczenia kryptowalut w celu włączenia finansowego w Arabii Saudyjskiej

Królestwo Arabii Saudyjskiej jest szybko rozwijającym się krajem, liczącym ponad 33 miliony mieszkańców. W miarę postępującej modernizacji kraju potrzeba włączenia finansowego staje się coraz ważniejsza. Kryptowaluta okazała się potencjalnym rozwiązaniem tego problemu, oferując bezpieczny i skuteczny sposób ułatwiania transakcji finansowych. W tym artykule zbadamy potencjał zabezpieczenia kryptowalut w celu włączenia finansowego w Arabii Saudyjskiej.

Kryptowaluta to zasób cyfrowy zabezpieczony kryptografią i działający niezależnie od banku centralnego lub rządu. Jest zdecentralizowany, co oznacza, że ​​nie jest kontrolowany przez żaden pojedynczy podmiot. To sprawia, że ​​jest to atrakcyjna opcja dla osób chcących przeprowadzać transakcje bez konieczności korzystania z pośrednika strony trzeciej. Kryptowaluta jest również bardzo bezpieczna, ponieważ jest chroniona złożonym systemem szyfrowania.

Zabezpieczenie w postaci kryptowaluty jest formą aktywów cyfrowych, które można wykorzystać jako zabezpieczenie pożyczki. Ten rodzaj zabezpieczenia jest atrakcyjny dla pożyczkodawców, ponieważ jest bardzo bezpieczny i można go łatwo przenosić pomiędzy stronami. Oferuje również pożyczkobiorcom opcję niskiego ryzyka, ponieważ pożyczka jest zabezpieczona wartością zabezpieczenia.

W Arabii Saudyjskiej zabezpieczenie w postaci kryptowalut można wykorzystać w celu ułatwienia włączenia finansowego. Można tego dokonać poprzez umożliwienie osobom fizycznym wykorzystywania posiadanych kryptowalut jako zabezpieczenia pożyczek. Umożliwiłoby im to dostęp do kredytu bez konieczności posiadania tradycyjnego konta bankowego lub zdolności kredytowej. Stanowiłaby także alternatywę dla tradycyjnych usług bankowych, często niedostępnych dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Zabezpieczenie w postaci kryptowaluty można również wykorzystać w celu ułatwienia przekazów pieniężnych. Umożliwiłoby to osobom fizycznym wysyłanie pieniędzy rodzinie i przyjaciołom za granicę bez konieczności korzystania z pośrednika. Mogłoby to być szczególnie korzystne dla osób mieszkających na obszarach wiejskich, ponieważ zapewniłoby im bezpieczny i skuteczny sposób przesyłania pieniędzy.

Wreszcie, zabezpieczenie w postaci kryptowalut można wykorzystać do ułatwienia inwestycji. Można tego dokonać poprzez umożliwienie osobom fizycznym wykorzystywania swoich zasobów kryptowalut jako zabezpieczenia inwestycji. Umożliwiłoby im to dostęp do możliwości inwestycyjnych bez konieczności posiadania tradycyjnego rachunku bankowego lub zdolności kredytowej.

Podsumowując, zabezpieczenie w postaci kryptowalut może potencjalnie ułatwić włączenie finansowe w Arabii Saudyjskiej. Można by go wykorzystać do ułatwienia udzielania pożyczek, przekazów pieniężnych i inwestycji, zapewniając jednostkom dostęp do usług finansowych, które są często niedostępne dla osób mieszkających na obszarach wiejskich. Jest to zatem atrakcyjna opcja dla osób chcących przeprowadzać transakcje bez konieczności korzystania z pośrednika strony trzeciej.

Wnioski

Zabezpieczenia w kryptowalutach to rosnący trend w udzielaniu kredytów i zarządzaniu ryzykiem w Arabii Saudyjskiej i prawdopodobnie będą one nadal zyskiwać na popularności, w miarę jak coraz więcej osób będzie świadomych potencjalnych korzyści, jakie oferuje. Zabezpieczenie w postaci kryptowaluty może zapewnić pożyczkodawcom bezpieczny i niezawodny sposób zarządzania ryzykiem i zapewniania pożyczek pożyczkobiorcom. Oferuje także pożyczkobiorcom możliwość szybkiego i łatwego dostępu do środków, bez konieczności przechodzenia przez tradycyjny system bankowy. Ponieważ rynek kryptowalut stale rośnie i ewoluuje, prawdopodobne jest, że coraz więcej pożyczkodawców i pożyczkobiorców zwróci się ku zabezpieczeniom w postaci kryptowalut jako sposobu zarządzania ryzykiem i dostępu do funduszy.

Natychmiastowa wycena

Wprowadź symbol giełdowy.

Wybierz Giełdę.

Wybierz Typ zabezpieczenia.

Proszę podaj swoje imię.

Proszę podać swoje nazwisko.

Podaj swój numer telefonu.

Podaj swój adres e-mail.

Wprowadź lub wybierz łączną liczbę posiadanych udziałów.

Wprowadź lub wybierz żądaną kwotę pożyczki, której szukasz.

Proszę wybrać Cel pożyczki.

Wybierz, czy jesteś urzędnikiem/dyrektorem.

Spółka High West Capital Partners, LLC może oferować określone informacje wyłącznie osobom będącym „Akredytowanymi inwestorami” i/lub „Kwalifikowanymi klientami”, zgodnie z definicją tych terminów w obowiązujących federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Aby zostać „Inwestorem Akredytowanym” i/lub „Klientem Kwalifikowanym”, musisz spełniać kryteria określone w JEDNEJ LUB WIĘCEJ z następujących kategorii/akapitów o numerach 1-20 poniżej.

Firma High West Capital Partners, LLC nie może udzielić Państwu żadnych informacji dotyczących swoich programów pożyczkowych ani produktów inwestycyjnych, jeśli nie spełnicie Państwo jednego lub więcej z poniższych kryteriów. Ponadto obcokrajowcy, którzy mogą być zwolnieni z obowiązku kwalifikowania się jako inwestor akredytowany w USA, w dalszym ciągu muszą spełniać ustalone kryteria, zgodnie z wewnętrznymi zasadami udzielania pożyczek High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC nie będzie udzielać informacji ani udzielać pożyczek żadnej osobie i/lub podmiotowi, który nie spełnia jednego lub więcej z następujących kryteriów:

1) Osoba fizyczna o wartości netto przekraczającej 1.0 miliona dolarów. Osoba fizyczna (nie podmiot), której majątek netto lub wspólny majątek netto z małżonkiem w momencie zakupu przekracza 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (Przy obliczaniu wartości netto możesz uwzględnić swój kapitał własny w majątku osobistym i nieruchomościach, w tym główne miejsce zamieszkania, środki pieniężne, inwestycje krótkoterminowe, akcje i papiery wartościowe. Uwzględnienie kapitału własnego w majątku osobistym i nieruchomościach powinno opierać się na godziwej wartość rynkowa takiej nieruchomości pomniejszona o dług zabezpieczony taką nieruchomością.)

2) Osoba fizyczna posiadająca roczny dochód wynoszący 200,000 200,000 USD. Osoba fizyczna (nie podmiot), która osiągnęła indywidualny dochód przekraczający XNUMX XNUMX USD w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

3) Osoba fizyczna posiadająca łączny dochód roczny wynoszący 300,000 300,000 USD. Osoba fizyczna (niebędąca osobą prawną), która w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych osiągnęła wspólny dochód ze swoim małżonkiem w wysokości przekraczającej XNUMX XNUMX USD i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

4) Korporacje lub spółki osobowe. Korporacja, spółka osobowa lub podobny podmiot, który posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów i nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów w korporacji lub spółce osobowej.

5) Odwołalne zaufanie. Trust, który może zostać odwołany przez jego fundatorów i którego każdy z fundatorów jest Akredytowanym Inwestorem zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

6) Nieodwołalne zaufanie. Fundusz powierniczy (inny niż plan ERISA), który (a) nie może zostać odwołany przez jego fundatorów, (b) posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów, (c) nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów oraz (d ) jest kierowany przez osobę posiadającą taką wiedzę i doświadczenie w sprawach finansowych i biznesowych, że osoba ta jest w stanie ocenić zasadność i ryzyko inwestycji w Trust.

7) IRA lub podobny plan świadczeń. Program świadczeń IRA, Keogh lub podobny program świadczeń obejmujący tylko jedną osobę fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

8) Konto w Programie Świadczeń Pracowniczych Kierowanych przez Uczestnika. Program świadczeń pracowniczych kierowany do uczestnika, inwestujący pod kierunkiem i na rachunek uczestnika będącego inwestorem akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

9) Inny Plan ERISA. Program świadczeń pracowniczych w rozumieniu tytułu I ustawy ERISA, inny niż program kierowany do uczestników, o sumie aktywów przekraczającej 5 mln USD lub w przypadku którego decyzje inwestycyjne (w tym decyzja o zakupie odsetek) podejmowane są przez bank zarejestrowany doradca inwestycyjny, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa lub firma ubezpieczeniowa.

10) Rządowy Program Świadczeń. Plan ustanowiony i utrzymywany przez stan, gminę lub jakąkolwiek agencję stanu lub gminy na rzecz swoich pracowników, którego łączne aktywa przekraczają 5 milionów dolarów.

11) Podmiot non-profit. Organizacja opisana w artykule 501(c)(3) Kodeksu podatkowego, z późniejszymi zmianami, posiadająca aktywa ogółem przekraczające 5 milionów dolarów (w tym fundusze na życie, renty i dożywotnie), jak wynika z najnowszego zbadanego sprawozdania finansowego organizacji .

12) Bank w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 2 Ustawy o papierach wartościowych (działający na własny rachunek lub w charakterze powiernika).

13) Stowarzyszenie oszczędnościowo-pożyczkowe lub podobna instytucja w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 5 lit. A) Ustawy o papierach wartościowych (niezależnie od tego, czy działa na własny rachunek, czy w charakterze powiernika).

14) Makler-dealer zarejestrowany na podstawie ustawy o giełdzie.

15) Zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o papierach wartościowych.

16) „Spółka rozwoju biznesu” w rozumieniu art. 2 lit. a) pkt 48 ustawy o spółkach inwestycyjnych.

17) Spółka inwestycyjna dla małych firm posiadająca licencję zgodnie z sekcją 301 (c) lub (d) ustawy o inwestycjach małych przedsiębiorstw z 1958 r.

18) „Prywatna spółka zajmująca się rozwojem biznesu” w rozumieniu art. 202(a)(22) Ustawy o doradcach.

19) Dyrektor wykonawczy lub dyrektor. Osoba fizyczna będąca członkiem zarządu, dyrektorem lub komplementariuszem Spółki lub Komplementariusza i będąca Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

20) Podmiot będący w całości własnością Akredytowanych Inwestorów. Korporacja, spółka osobowa, prywatna spółka inwestycyjna lub podobny podmiot, którego każdy właściciel kapitału jest osobą fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

Przeczytaj powyższą informację i zaznacz poniższe pole, aby kontynuować.

Singapur

+ 65 3105 1295

Tajwan

Już wkrótce!

Hongkong

R91, III piętro,
Wieża Eton, aleja Hysan 8.
Causeway Bay, Hongkong
+ 852 3002 4462

Pokrycie rynku